Regulamin

Definicje

Właściciel Strony

Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia (która ukończyła 18 lat), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a wskutek tego możliwość samodzielnego zawierania umów, korzystająca z darmowych zasobów Strony lub po dokonaniu Płatności z części płatnej Strony.

Treści Cyfrowe - wszystkie filmy oraz zdjęcia umieszczane na Stronie w części darmowej i płatnej.

Płatność - opłata wniesiona poprzez wysłanie smsa na wskazany numer o wskazanej treści w celu zakupu Treści Cyfrowych.

Operator Płatności - firma obsługująca Płatności na Stronie.

Usługa - pakiet świadczeń polegających na dostarczeniu Treści Cyfrowych na warunkach zawartych w Regulaminie

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Strony na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

Postanowienia ogólne

Wszystkie modelki i modele prezentowani na Stronie mają ukończone 18 lat w momencie powstania Treści Cyfrowych.

Przeglądanie Strony jest możliwe wyłącznie po złożeniu oświadczenia o ukończonym 18 roku życia przez Użytkownika.

Prezentowane na Stronie Treści Cyfrowe są dostępne wyłącznie osobom wyrażającym zgodę na ich przeglądanie.

Strona zapewnia dwa sposoby korzystania z jego zasobów: darmowe przeglądanie zawartości oraz dostęp do płatnych Treści Cyfrowych Strony.

Dostęp do płatnych Treści Cyfrowych Strony wymaga dokonania Płatności. Opłata za Płatność jest jednorazowa.

Dokonując Płatności Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesłania kodu dostępu do części płatnej Strony. Użytkownik może także dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie mu na podany adres e-mail informacji marketingowych oraz technicznych dotyczących funkcjonowania Strony.

Warunki korzystania ze Strony

Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies (ciasteczka). Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.

Minimalnymi wymaganiami technicznymi umożliwiającymi Użytkownikowi korzystanie ze Strony jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz programu służącego do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka). Korzystanie z płatnych Treści Cyfrowych Strony wymaga zainstalowanej darmowej wtyczki Adobe Flash Player.

Dostęp do płatnych Treści Cyfrowych Strony jest możliwe poprzez dokonanie Płatności w oferowanej przez Portal formie. Długość dostępu do płatnych Treści Cyfrowych określona jest na Stronie.

Postępowania reklamacyjne

Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać poprzez formularz kontaktu na stronie http://pl-kontakt.24hourtransmit.de lub email [email protected] ewentulanie pisemnie. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny (kontaktowy) zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Stronę.

Reklamacje dotyczące kodów dostępu do Usługi należy zgłaszać do Operatora Płatności.

Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

Postępowania końcowe

Właściciel strony zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym zwłaszcza z powodu zmiany przepisów prawa. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.